Isolation and antibacterial activity of anabaena phycocyanin
English

Fan Meihua, Liao Zhi, xin Wang Ri, Xu Nianjun
2013 African Journal of Biotechnology  
doi:10.5897/ajb12.2575 fatcat:lgclk3b5dvb4hilgebloumpsfq