Tematik Park Kavramı Kayseri Harikalar Diyarı Örneği İrdelenmesi

Sümeyye İNCE, Volkan KÜÇÜK
2018 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)  
Öz Tema parklar kentsel açık-yeşil alan sisteminde yer alan, kent hayatının insana yaşattığı fiziksel ve ruhsal olumsuzluklardan uzaklaşıp rekreasyonel aktiviteler yapmasını sağlayan mekânlardır. Son zamanlarda özellikle nüfus olarak yoğun kentlerde tema parkları yapımı hızla artmaktadır. Ayrıca açık ve kapalı alanlarda yer alan ve farklı aktiviteleri bünyesinde barındıran tema parkların insanların eğlenceli vakit geçirmesini amaçlamasının yanı sıra ülke ekonomisine sağladıkları katkı da son
more » ... arı katkı da son derecede önemli bir yere sahiptir. Yapılan bu çalışmada tema park kavramının tarihsel süreci, önemi, planlama, tasarım kriterleri doğrultusunda dünyada ki ve ülkemizdeki örnekleri irdelenmiştir. Bu bağlamda Anadolu harikalar diyarı ziyaret edilip gözlemler yapılmıştır. Buna ilaveten anket çalışması gerçekleştirilerek elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Elde edilen anket sonuçları tezin bulgular kısmında yorumlanmıştır. Sonuç olarak; elde edilen bulgular doğrultusunda Kayseri kentinde ki Anadolu Harikalar Diyarı tema park planlama kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve yapılması gerekenler hususunda öneriler getirilmiştir. Abstract The theme parks take place in the open green space system, they eliminate negativity of mental and psychical urban life and provide recreational activities. Recently, especially in high populous cities establishment of theme parks getting faster. theme parks also give possibilites of different activities that aims to have fun for urban man. these park have an important role in country economy. In this study, according to historical process of theme parks, importance, planning and design criterias theme parks all over the world and Turkey investigated. In this context a theme park in Kayseri named Anadolu Harikalar Diyarı was visited and observeted. In addition a questionary was handled in the park to find out expectation of visitors. the results of questionary was interpreted in the end of thesis. As a result the results according to planning and design criterias Anadolu Harikalar Diyarı Theme park was interpreted and recommendations made in result section.
doi:10.30785/mbud.317796 fatcat:gwfwfrptvzabrmi4i6uxk6xlgq