ASPECTE CLINICE EFECTELE CORTICOTERAPIEI INHALATORII ASUPRA AXEI SOMATOTROPE LA COPIII ASTMATICI (GRUPA DE VÂRSTĂ 0-18 ANI) AFLAŢI ÎN TRATAMENT CU CORTICOTERAPIE INHALATORIE STUDIU PROSPECTIV CU LOT DE CONTROL

B Neamţu
2010 unpublished
Cuvinte cheie: copii astmatici, corticoterapie inhalatorie, efecte axa somatotropă Rezumat: Studiul prospectiv de evaluare a creşterii unui lot de 106 copii astmatici cu vârste cuprinse între 0-18ani aflaţi în tratament cu corticosteroizi inhalatori diferiţi în doze mici şi medii, cu durate de tratament diferite, comparativ cu un grup de control 107 copii fără astm bronşic şi/sau corticoterapie arată că deşi nu există diferenţe semnificative statistic între mediile taliei, scorurile greutăţii,
more » ... orurile greutăţii, în lotul studiu există o scădere semnificativă statistic a secreţiei pulsatile a hormonului de creştere (GH), şi o creştere semnificativă a valorilor fosfatazelor alcaline serice, comparativ cu lotul martor (p<0,05). Abstract: This prospective study, assessing the growth of 106 asthmatic children age group 0-18 years old, in treatment with low and medium doses of different types of inhaled corticosteroids with different treatment durations, compared with a control group of 107 children without asthma and/or corticosteroids treatment, showed no statistically significant differences between average height, weight scores, in the study group but a statistically significant decrease in pulsatile secretion of growth hormone (GH), and a significant increase in serum alkaline phosphatase values, compared with control group (p <0.05).
fatcat:d45rbwo5pvgarbwuj2n4aswttu