РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯНА КОМЕНСЬКОГО У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ

Анатолій Кузьмінський, Тетяна Кучай, Любов Кузьмінська
2019 Освітні обрії  
У статті акцентується на ролі педагогічної системи Я. Коменського у вихованні особистості, оскільки він закликав учителів розвивати пізнавальні здібності учнів, особливо турбуватися про вироблення в них прагнення до самостійної активної роботи з набуття знань і застосування їх у житті. Автор наголошує на тому, що педагог розглядав питання навчання і виховання в нерозривній єдності. У статті виокремлено три основні складники виховання. Мету виховання Я. Коменський убачав не тільки у знаннях, але
more » ... льки у знаннях, але й у комплексі моральних якостей, якими повинна володіти кожна людина. Важливе значення у моральному вихованні він відводив також прикладу дорослих, систематичному привчанні дітей до корисної діяльності, виконання уставлених правил поведінки.
doi:10.15330/obrii.49.2.8-10 fatcat:bcviecvvtvbq5fm5omwv6dvlg4