GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL FACTORS OF PARAGENESIS OF HYDROCARBON AND COAL FORMATIONS

M.I. Yevdoshchuk, T.M. Galko, H.M. Bondar
2017 Tektonìka ì stratigrafìâ  
Розглянуто проблему парагенезису вугільних і вуглегазових формацій, ґрунтуючись на уявленнях про широкомасштабний вплив на осадові товщі енергетично насичених надглибинних флюїдів. Парагенезис передбачає закономірне спільне розміщення генетично пов'язаних між собою мінералів. Здебільшого нафту й вугілля на спільних площах не розробляють. Водночас це свідчить про те, що глибинні вуглеводні, виливаючись на денну поверхню, блокують процеси окиснювання в болотах і озерах. Під час міграції в
more » ... міграції в осадовій товщі вони безпосередньо входять до складу торфу, вугілля, сапропелю, горючих сланців тощо. Найсуттєвішим чинником впливу в генезисі родовищ вуглецевовмісних корисних копалин (нафти, газу, вугілля, горючих сланців тощо), які мають спільне джерело для формування кінцевого продукту, є геологогеохімічний, що однозначно вказує на генетичний зв'язок кінцевого продукту з геодинамічними особливостями розвитку осадових басейнів і окремих товщ у його межах унаслідок дії теплової енергії, термобаричних, флюїдодинамічних глибинних коромантійних високоенергетичних флюїдних потоків і механізмів їхньої взаємодії з літосферними субстратами як відображення процесу розвантаження в земній корі мантійних вуглеводневих систем. Ключові слова: парагенез, нафта, газ, вугілля, горючі сланці, осадові басейни.
doi:10.30836/igs.0375-7773.2017.147553 fatcat:gplfj7wnl5ek5eprl4sfnwklhm