Synthesis of automatic pilot demonstrator anti-aircraft missiles
Synteza pilota automatycznego demonstratora rakiety przeciwlotniczej

Bogdan Machowski, Mirosław Makowski, Dorota Miller, Bogdan Zygmunt
2016 Mechanik  
Autopilot demonstratora pocisku rakietowego na podstawie sygnałów z układu pomiarowego powinien stabilizować charakterystyki dynamiczne pocisku. Układ nawigacji bezwładnościowej pozwala określać położenie pocisku w przestrzeni względem wcześniej ustalonego układu współrzędnych. Ze względu na fakt, iż pocisk rakietowy docelowo będzie zdalnie sterowany, jako układ odniesienia przyjęto układ związany z ziemią. Sygnały z układu pełniącego funkcję układu nawigacji bezwładnościowej są sygnałami
more » ... ącymi dla układu pilota automatycznego. Uzupełnieniem sygnału zadajnika jest wprowadzony dodatkowo sygnał kompensacji zmiany masy. SŁOWA KLUCZOWE: pocisk rakietowy, pilot automatyczny The demonstrator anti-aircraft missile autopilot based on signals from the measuring system should stabilize the dynamic characteristics of the missile. Inertial navigation system allows you to specify the location of the missile in space relative to the pre-established coordinate. Due to the fact that the missile eventually will be remote-controlled, adopted as a reference system associated with the layout. The signals from the inertial navigation system function to act as control signals are for the remote control. Complement of the signal adjuster is introduced in addition compensation signal changes.
doi:10.17814/mechanik.2016.7.157 fatcat:fya5seyljbcodaodsensq2y2fu