Internationale politiek-sociale bewegingen in de 19e eeuw: een relativering van de Internationale arbeidersbeweging

Bob Reinalda
2003 Brood en Rozen  
Dit artikel onderzoekt de ontwikkeling in de 19e eeuw van vier politiek-sociale bewegingen met een internationale dimensie. Bekeken wordt in hoeverre zij optreden als transnationaalpleitnetwerk met onderlinge informatie-uitwisseling en steun, en als internationale actor gericht op beïnvloeding van internationale normering die vorm krijgt op multilaterale conferenties en in internationale organisaties. Van de vier bewegingen, antislavemij-, vredes-, vrouwen-en arbeidersbeweging, kan de
more » ... eweging als atypisch worden aangeduid omdat ze niet als transnationaal pleitnetwerk functioneerde en evenmin als internationale actor. Dat op het terrein van de arbeid toch sprake is van internationale normering in de vorm van arbeidsconventies is dan ook, met uitzondering van enkele socialistische en katholieke bonden, op andere internationale actoren dan de arbeidersbeweging terug te voeren.
doi:10.21825/br.v8i4.3036 fatcat:pbsfvcxmpfdexhobj7jdzucnti