The crystal structure of N-cyclopentyl-3-hydroxy-4-methoxybenzamide, C13H17NO3

Jingxiao Zhang, Shubin Guo, Yongnan Guo, Yanliang Yang
2022 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C13H17NO3, monoclinic, Cc (no. 9), a = 11.6502(8) Å, b = 13.8752(8) Å, c = 7.9644(5) Å, β = 106.051(2)°, V = 1237.25(14) Å3, Z = 4, R gt (F) = 0.0427, wR ref(F 2) = 0.1023, T = 170 K.
doi:10.1515/ncrs-2022-0070 fatcat:khqwhaqimbetbg5kiamyjmc5nu