Książki pod strzechy. Z badań nad politycznymi uwikłaniami czytelnictwa na wsi polskiej w latach 1949-1956

Dariusz Jarosz
2020 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi  
Na wstępie artykułu Autor stawia pytania: "czym miała być książka i czytelnictwo w modelu komunistycznej polityki kulturalnej w latach 1949-1956" i jakie były bariery realizacji tej polityki na wsi w badanym okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracając uwagę, że książka w tym czasie była traktowana przez komunistyczne władze przede wszystkim jako oręż propagandy, Autor na podstawie swoich badań stwierdza, że wiejski odbiorca książki był zniechęcony propagandowym charakterem
more » ... , czy narzucanych mu publikacji, głównie tzw. literatury "produkcyjnej" i przekładów z piśmiennictwa radzieckiego. Wiejscy czytelnicy poszukiwali innej literatury – beletrystyki, książki podróżniczej, romansów, ogólnie książek "takich jak dawniej", czyli jak można się domyślać literatury podobnej do przedwojennej, tej z przed czasów komunistycznych. W zakończeniu artykułu Autor skonstatował, iż stalinowski projekt funkcjonowania książki i czytelnictwa na wsi zderzył się z realiami codzienności, w skutek czego: "Po raz kolejny miało się okazać, że pod wpływem takiego kontaktu zmieniały się co prawda zachowania społeczne, ale kierunek tych zmian nie zawsze był taki, jaki chcieli rządzący".
doi:10.33077/uw.25448730.zbkh.2008.242 fatcat:nvm3czgs3fgqzctg2pxxkgt6bq