Emir Dağları (Afyonkarahisar) Güney Yarısı Florası The Flora of Southern Part of Emir Dağları (Afyonkarahisar)

Taner Kocabiçak, Ahmet Serteser, Mustafa Kargioğlu, Afyon Kocatepe, Üniv, Fen-Edeb Fak, Biyoloji Bölümü
2009 Fak Fen Derg Sayı   unpublished
Özet: Emir Dağları güney yarısı florası 2006-2007 yılları arasında araştırıldı. Vejetasyon dönemlerinde, araştırma alanından 680 bitki örneği toplandı. Bu çalışmanın sonunda araştırma alanında 87 familyaya ait 294 cins ve 364 tür ve 158 tür altı takson tespit edildi. Bu taksonların 76'i Türkiye için endemik olup endemizm oranı % 14.5'dır. Türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: İran-Turan elementleri 88 (% 16.8), Akdeniz elementleri 47 (% 9,0), Avrupa-Sibirya elementleri 38 (%
more » ... elementleri 38 (% 7.3) ve fitocoğrafik olarak bilinmeyenler ise 352 olup oranı % 67.4'dir. Abstract: The flora of southern part of Emir Dağları was investigated between 2006 and 2007. In the vegetation periods, a total of 680 plant specimens were collected. At the end of the study 364 taxa at species and 158 as subspecies and varietas ranks belonging to 294 genera and 87 families had been determined. Seventy-six taxa are endemic for Turkey, and the ratio is 14.5 %. The phytogeographical spectrum of the species are as follows: Irano-Turanian elements 88 (16.8 %), Mediterranean elements 47 (9,0 %), Euro-Siberian elements 38 (7.3 %) and phytogeographically unknown 352 (67.4 %).
fatcat:icyoye4fdjc65evf52ckzbotiy