Znaczenie i formy kształtowania kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach

Stefan Lachiewicz
2019 Przegląd Organizacji  
<p><span xss=removed>Kadra kierownicza odgrywająca kluczową rolę w działalności każdej organizacji powinna przywiązywać duże znaczenie do rozwoju kompetencji menedżerskich. Dotyczy to w szczególny sposób małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy i kierownicy tych podmiotów powinni bowiem posiadać szeroki zakres takich kompetencji z uwagi na ograniczoną liczbę stanowisk specjalistów oraz doradców Celem opracowania jest określenie i ocena roli oraz<span xss=removed> </span>form
more » ... pan>form kształtowania kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej z małych i średnich przedsiębiorstw. Na podstawie studiów literaturowych oraz wyników wybranych badań empirycznych przedstawiono w artykule podstawowe koncepcje, modele i formy kształtowania kompetencji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach.</span><br></p>
doi:10.33141/po.2019.11.07 fatcat:4uvlorlxnngypkrdttsqdqicc4