Authority of industrial body in Poland
Organy nadzoru i kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce

Olgierd Kucharski
2015 Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie Technika Informatyka Inżynieria Bezpieczeństwa  
doi:10.16926/tiib.2015.03.06 fatcat:tqur4kkxtjhjbe6kq4znxv7lga