Biomechaniczne aspekty leczenia stomatologicznego z użyciem kompozytów wzmocnionych włóknem (FRC)

Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska
2021 Dental Forum  
PRACE POGLĄDOWE prace poglądower eview papers STRESZCZENIE Wysoka wytrzymałość i niewielka masa sprawiają, że materiały kompozytowe wzmocnione włóknem (FRC) są coraz chętniej stosowane w leczeniu pacjentów z częściowymi lub całkowitymi brakami zębowymi. Tego typu materiały mogą być z powodzeniem racjonalnie stosowane w zmiennym, trudnym i zróżnicowanym środowisku jamy ustnej stając się często skuteczną alternatywą dla innych, często droższych, rozwiązań protetycznych. Nieustanne pogłębianie
more » ... zy z tego zakresu niewątpliwie ułatwi uzyskanie zadowalających pod względem klinicznym i ekonomicznym uzupełnień protetycznych wykonanych z FRC. W oparciu o dane zawarte w recenzowanych artykułach naukowych dokonano przeglądu wiedzy z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem właściwości biomechanicznych tej grupy materiałów stomatologicznych.
doi:10.20883/df.2018.24 fatcat:bcoek7wltff3lgscpy5heobbtu