A Comparative Analysis of Consumer Attitudes on the Use of Wood Products in Slovenia and Croatia

Manja Kitek Kuzman, Darko Motik, Kristina Bičanić, Richard Vlosky, Leon Oblak
2012 Drvna industrija  
In this paper, we compare consumer perceptions and attitudes in the wood products sectors in Slovenia and Croatia presenting them on the basis of a random sample of Slovenian and Croatian citizens between the age of 25 and 65. Data were collected using the computer assisted telephone interviewing method (CATI). The results suggest that, generally, there is a positive perception regarding the use of wood in both countries. The study results can potentially be a good basis for creating
more » ... aising campaigns on the advantages of using wood in both countries. SAŽETAK • U ovom su radu uspoređene percepcije i stajališta potrošača u sektoru drvnih proizvoda Slovenije i Hrvatske, a prikazane su na temelju slučajnog uzorka slovenskih i hrvatskih državljana u dobi između 25 i 65 godina. Prikupljanje podataka provedeno je uz pomoć računala primjenom metode telefonskog intervjuiranja (CATI). Rezultati pokazuju da, općenito, postoji pozitivna percepcija o uporabi drva u obje zemlje. Rezultati istraživanja potencijalno mogu biti dobro polazište za kampanju podizanja svijesti o prednostima uporabe drva u Sloveniji i Hrvatskoj.
doi:10.5552/drind.2012.1129 fatcat:udqxec7yxnbv7nrtgtch7wts2q