Comparation of Heavy Metals and Selenium Contents in The Digestive Gland and Gills of Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) Caught in Izmir Bay (Turkey)

Murat Yabanlı
2015 Türk Biyokimya Dergisi  
Comparative study of heavy metals and selenium accumulation in the digestive gland and gills of Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) caught in Izmir bay (Turkey) [İzmir Körfezi'nden (Türkiye) yakalanan Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)'un sindirim bezi ve solungaçlarındaki ağır metal ve selenyum içeriklerinin karşılaştırması] ABSTRACT Objective: The aim of this study was to evaluate heavy metals (Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb) and selenium levels in digestive gland and gill
more » ... sues of wild Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) collected from four locations in Izmir Bay. Methods: A total of 180 samples of the wild Mediterranean mussel M. galloprovincialis with shell length of 50-60 mm were collected from four locations. Inductively coupled plasmamass spectroscopy was used to determine heavy metals and selenium concentrations in mussel samples after microwave digestion process. Results: The highest values (mg kg -1 dry weight) obtained for digestive gland and gills were 0.17 and 0.15 for Cr, 28.62 and 29.49 for Fe, 0.25 and 0.29 for Ni, 2.53 and 1.78 for Cu, 18.52 and 22.03 for Zn, 1.26 and 1.08 for As, 0.04 and 0.04 for Cd, 0.02 and 0.02 for Hg, 0.19 and 0.16 for Pb, 0.40 and 0.48 for Se, respectively. Statistically significant differences among digestive gland and gills (p<0.05) were found for Cr, Ni, Zn, As, Se and Cd. In general, the levels of the studied elements were higher for the Karşıyaka than for other three stations. Conclusion: The low levels of toxic metals (Cd, Hg, Pb, Cr, Ni) found in tissues of M. galloprovincialis, comparing with the other studies including taken place in the Inner of Izmir Bay. M. galloprovincialis can be used as a sensitive biomonitor for the availabilities of studied elements in the Inner Bay of Izmir, Turkey. Conflict of Interest: The authors have no conflict of interest. ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı İzmir Körfezi'nden dört lokasyondan toplanan doğal Akdeniz midyesi Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)'in sindirim bezleri ve solungaç dokularındaki ağır metal (Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb) ve selenyum seviyelerini değerlendirmektir. Metod: Dört lokasyondan kabuk uzunlukları 50-60 mm arasında olan toplam 180 doğal Akdeniz midye M. galloprovincialis örnekleri toplandı. Mikrodalga yakma işleminden sonra midye örneklerindeki ağır metal ve selenium konsantrasyonları belirlemek için indüktif olarak eşleştirilmiş kütle spektroskopisi kullanıldı. Bulgular: Sindirim bezi ve solungaçlar için elde edilen en yüksek değerler (mg kg -1 kuru ağırlık) sırasıyla 0.17 ve 0.15 Cr, 28.62 ve 29.49 Fe, 0.25 ve 0.29 Ni, 2.53-1.78 Cu, 18.52 ve 22.03 Zn, 1.26 ve 1.08 As, 0.04 ve 0.04 Cd, 0.02 ve 0.02 Hg, 0.19 ve 0.16 Pb, 0.40 ve 0.48 Se'dur. Cr, Ni, Zn, As, Se ve Cd için sindirim bezi ve solungaçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Genelde, çalışılan elementlerin seviyeleri Karşıyaka'da diğer üç istasyondan daha yüksek bulundu. Sonuç: İzmir Körfezi'nde yapılan digger çalışmalarla karşılaştırıldığında M. galloprovincialis dokularında düşük seviyelerde toksik metal (Cd, Hg, Pb, Cr, Ni) bulundu. M. galloprovincialis İzmir İç Körfezinde çalışılan elementler yönünden duyarlı bir biyomonitör olarak kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Mytilus galloprovincialis, solungaç, sindirim bezi, ağır metal, selenium, İzmir Körfezi Çıkar Çatışması: Yazarların çıkar çatışması yoktur. ] Karşıyaka (vicinity of the Karşıyaka Ferry Bridge) and 4: Bostanlı (near the Bostanlı Ferry Bridge)] in the Izmir Bay in early spring 2010. The collection points were shown in Figure 1. Immediately after collection, mussels Turk J Biochem 2015; 40(2):140-148 141 Yabanlı et al.
doi:10.5505/tjb.2015.32448 fatcat:eqqw3jo66ffblggbeog4rworka