PECULIARITIES OF ELECTROCARDIOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Bashtan S. А., Shapkina T. І.
2020 Prirodničij alʹmanah. Serìâ: Bìologìčnì nauki  
Поряд зі змінами тотальних розмірів тіла в організмі дітей молодшого шкільного віку протікають процеси інтенсивного росту серця і функціональних перебудов у його роботі. Економізація серцевої діяльності на цьому етапі онтогенезу в першу чергу пов'язана із зміною тонічних впливів з боку вегетативної нервової системи, що знаходить своє відображення в біоелектричних процесах, які протікають у міокарді. Єдиним способом дослідження біоелектричних явищ у серці є електрокардіографічне обстеження, яке
more » ... озволяє виявити порушення як функціонального, так і морфологічного характеру. Початок навчання в школі є потужнім стресовим фактором в житті дитини. На цьому етапі кардинально змінюється режим зайнятості та відпочинку, відбувається виражене обмеження рухової активності дитини, яка є важливою біологічною потребою людського організму. Ці фактори потенціюють розвиток і сприяють прогресуванню захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та іншої патологі. В статті розглядаються особливості електрокардіографічних характеристик молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Отримані данні свідчать, що основні статеві відмінності в біоелектричних процесах серця у дітей ЗПР полягають в зміні електричної активності передсердь. У дівчаток із ЗПР відбувається вкорочення періоду систоли передсердь в загальній структурі кардіоциклу, порівняно з хлопчиками. Аналіз часових параметрів електрокардіограми виявив, що діти молодшого шкільного віку з ЗПР, особливо хлопчики, характеризуються більшою тривалістю серцевого циклу. В структурі кардіоциклу спостерігається тенденція до зниження інтервалу PQ, комплексу QRS та інтервалу TP на фоні подовження інтервалу QT. Окрім часових параметрів електрокардіограми важливого значення для оцінки функціонального стану серця має аналіз амплітудних параметрів, які відображають особливості протікання електричних та метаболічних процесів у серці. Ключові слова: затримка психічного розвитку, молодші школярі, електрокардіографія. Bashtan S. А., Shapkina T. І. Along with changes in the total body size in the body of young schoolchildren, there are processes of intense anatomical growth of the heart and functional alterations in his work. The economization of cardiac activity at this stage of ontogenesis is first and foremost related to the
doi:10.32999/ksu2524-0838/2019-27-1 fatcat:77af45imurfmje3ziokpuj5a3a