PRIVATE GEOLOGICAL COLLECTIONS, THEIR SIGNIFICANCE AND GEMMOLOGICAL ORIENTATION

2018 Scientific practical journal «Precious and Decorative Stones»  
Рекомендовано кандидатом геологічних наук Бєлєвцевим О.Р.) Розглянуто особливості приватних колекцій, значення діяльності любителів каміння по збереженню від знищення геологічних раритетів, поповненню фондів природничо-наукових музеїв, пропаганді геології і гемології. Доведено доцільність проведення виставок таких колекцій, їх пізнавальне і естетичне значення, а також необхідність правового забезпечення діяльності колекціонерів. Підкреслюється суттєва роль кольорового каміння у складі приватних
more » ... геологічних колекцій. Ключові слова: приватні геологічні колекції, гемологія, кольорове каміння.
doi:10.53036/2021-2(104)-4 fatcat:garl5lmrnnbcvhiun4fcmu3yii