Electrical and Optical Properties of MWNTs/HDPE Composites in THz Region

CHEN Xi-Liang, 中国科学院上海应用物理研究所, 上海 201800, Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, P. R. China, MA Ming-Wang, YANG Xiao-Min, YANG Kang, JI Te, WU Sheng-Wei, ZHU Zhi-Yong
2008 Wuli huaxue xuebao  
doi:10.3866/pku.whxb20081106 fatcat:234fgidlyvb5dfbhj2iug3m5x4