UDS 701 KAPSAMINDA DENETİMDE TESPİT EDİLEN KİLİT BULGULARIN FİNANSAL BİLGİ KULLANICILARINA SUNULMASI

Ali Altuğ Biçer, Selin Erol
2017 Öneri  
Öz Denetçi raporu denetim sürecinin sonuçlarının direkt sunulduğu en bağımsız mecradır. Tarafsız, şeffaf ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacın giderek artması, denetim standartlarının gerek denetçinin sorumlulukları gerekse görüş oluşturulması yönünde yenilenmesini gerektirmiştir. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB)'nun 2006 yılında ajandasına alarak başlattığı çalışmalar sonuçlanmış ve 15.12.2016 itibariyle yeni ve gözden geçirilmiş raporlama standartlarının yürürlüğe
more » ... rının yürürlüğe konulması yönünde karar alınmıştır. IAASB'nin bu süreçte yaptığı araştırmalar kullanıcıların denetçi raporunun sadece finansal tabloların ilgili standartlara olan uyum derecesini ifade eden görüş paragrafını okuduklarını ortaya koymuştur. Paydaşlar, IAASB'nin denetçi raporunun yeniden ele alınması kapsamındaki çalışmalarında, kendileri için daha kullanılabilir bilgi içeren ve daha bilgilendirici denetçi raporlarına olan ihtiyacını özellikle dile getirmiştir. Yeni raporlama standartları denetçi raporunda yer verilen kilit bulgular paragrafı ile denetçi raporunun okuyucularına işletme hakkında detaylı bilgiler vermekten ziyade gerçekleştirilen denetim süreci hakkında detaylı bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı UDS 701 çerçevesinde, yeni ve gözden geçirilmiş raporlama standartlarında yer alan kilit denetim bulgularının belirlenmesinden ve bu kapsamda açıklanacak uygun bilgilerin raporlanmasına kadar ki mesleki yargı sürecinin ortaya konulmasıdır. Abstract Auditor's report is the key attainable communicating the outcomes of the audit process in the most independent way. The increased need of objective, transparent and reliable information brings up the necessity to revise the auditing standards in the context of auditor's responsibilities and opinion. This subject, which had been on International Auditing and Assurance Standards Board's agenda since 2006 and worked on since, have resulted and new and revised reporting standards decided to be effective as of 15.12.2016. International Auditing and Assurance Standards Board's inquiries conducted during this process concludes that auditors' report users only focus on the paragraph that express the compliance of the financial statements to relevant standards. Stakeholders have asked for a more informative report, especially for auditors to provide more relevant information to users. Thus, with the key audit matters paragraph in the report brought by new revised standards, auditors particularly will be able to give information about the audit process itself on the auditors' report, instead of giving detailed information about entity. The aim of this study is to present the auditors' professional judgement process from determining the key audit matters up to the reporting of information that needs to be explained on this context according to the new and revised reporting standards in the context of ISA 701.
doi:10.14783/maruoneri.v12i27581.290488 fatcat:ja24ksy7xbb6tbnd3rowlpukbm