Coherent beam combining of multi-wavelength lasers based on stochastic parallel gradient descent algorithm

Wang Xiao-Lin, Zhou Pu, Ma Yan-Xing, Ma Hao-Tong, Xu Xiao-Jun, Liu Ze-Jin, Zhao Yi-Jun
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.5474 fatcat:vvwgmrvnwzgp5orjjdgc4wc2qu