"Empty Coruña?" Un dispositivo académico transdisciplinar para a abordaxe, dende unha perspectiva dos dereitos, da problemática urbana trala crise financeira [chapter]

Plácido Lizancos, Estefanía Calo, Sonia R. Beltrán
2019 Contextos universitarios trasnformadores. Construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente  
RESUMO O curso de verán "Empty Coruña? inhabited processes: mid crisis urban transformation" nace como unha experiencia educativa con orientación transdisciplinar. Busca analizar e investigar os efectos da crise financeira no espazo da cidade da Coruña desde diferentes perspectivas e actividades para acadar unha visión integradora da situación. Neste artigo presentamos as diferentes motivacións teóricas e as cuestións prácticas que se desenvolveron nun curso que pretende acercar a academia ás
more » ... car a academia ás necesidades contemporáneas da nosa sociedade. PALABRAS CLAVE: crise, baleiro urbano, cidade, vivenda, taller multidisciplinar. 345 Plácido Lizancos; Estefanía Calo; Sonia R. Beltrán CITA RECOMENDADA: Lizancos, P.; Calo, E.; R. Beltrán, S. (2019): "Empty Coruña?" Un dispositivo académico transdisciplinar para a abordaxe, dende unha perspectiva dos dereitos, da problemática urbana trala crise financeira. En De la Torre Fernández, E. (ed.) (2019). Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña. A Coruña (pág. 345-358). ABSTRACT Summer course "Empty Coruña? inhabited processes: mid crisis urban transformation" is born as an educational experience with transdisciplinary orientation. It looks for to analyze and research the effects of the financial crisis in the space of the city of A Coruña from different perspectives and activities to achieve an integrative vision of the situation. In this article we present the various theoretical motivations and the practical questions that were developed in a course adressed to land academia on contemporary social issues.
doi:10.17979/spudc.9788497497121.345 fatcat:mcbt52ftefertmhrpacc2jphpi