Zabudowa polaniarska jako wyróżnik w badaniach nad typologią i genezą krajobrazów pasterskich polsko-ukraińskiej części Karpat Zewnętrznych

Janusz Łach, Ihor Bojko
2019 Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych  
Artykuł jest próbą wyróżnienia – poprzez osobliwe budownictwo gospodarki polaniarskiej – nowych podtypów krajobrazów pasterskich, jakimi są pastersko-rolne krajobrazy na obszarze niskich i średnich gór Karpat Zewnętrznych. Walory kulturowe obszaru z wołoską genezą klasyfikują go do szczególnie cennych krajobrazowo. To wyjątkowe wspólne dziedzictwo stało się przyczynkiem do podjęcia polsko-ukraińskich badań nad strukturą oraz funkcją górskiej gospodarki w ujęciu etnogeograficznym. Celem działań
more » ... est ochrona zanikającego, archaicznego dziedzictwa pasterzy wołoskich nazywanych "Ojcami Europy".
doi:10.31743/teka.5801 fatcat:mqptxibidrd4jmdnsubn5j5vjy