COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LEGAL REGULATION OF THE RIGHT TO PARTICIPATE UNDER THE LAWS OF UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

Volodymyr Tsikalo, Ivan Franko National University of Lviv
2015 Visnyk of the Lviv University. Series Law  
Аналіз правових актів Європейського Союзу дає можливість зробити висновок про наявність у них особливостей здійснення права участі акціонерів порівняно з чинним законодавством України. Урахування цих особливостей є умовою Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. Законодавство Європейського Союзу встановлює кілька
more » ... тей здійснення права на своєчасне та повне повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів: 1) скорочені строки повідомлення (21, 14 або 10 днів); 2) деталізований зміст повідомлення (наприклад, перелік вимог, яким має відповідати акціонер для того, щоб взяти участь у засіданні загальних зборів); 3) заборона на стягнення з акціонерів будь-яких витрат, пов'язаних із повідомленням про загальні збори. У законодавстві ЄС встановлено дві особливості щодо кворуму для прийняття рішень загальними зборами акціонерів: -за загальним правилом наявність кворуму не вимагається; -у тих випадках, коли він встановлений, достатньо акціонерів, які володіють акціями, що разом становлять не менше половини розміру статутного капіталу товариства. На відміну від законодавства України, законодавство ЄС передбачає можливість здійснення права на особисту участь у роботі загальних зборів акціонерів з використанням електронних засобів: трансляції засідання або двостороннього зв'язку у режимі реального часу. Порівняно із законодавством України Директива ЄС встановлює дві самостійні правові можливості акціонера у разі здійснення права на обговорення питань порядку денного, а саме: право ставити запитання та право отримати відповіді на них. На відміну від українського закону, Директива ЄС передбачає можливість спрощеного порядку встановлення результатів голосування на загальних зборах акціонерного товариства, зокрема, без складання відповідних протоколів, а також обов'язок їхнього оприлюднення в мережі інтернет на сайті товариства. Ключові слова: право на участь, акціонери, загальні збори
doi:10.30970/vla.2015.61.239 fatcat:tujncc2q2jdjvdo3pu7gxy56ka