THE RELATIONSHIP OF HEALTH EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: AN ANALYSIS ON TURKISH ECONOMY (1988-2019)

Adem ÜZÜMCÜ, Yasin SÖĞÜT
2021 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Health and SAĞLIK HARCAMALARI -İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
doi:10.36543/kauiibfd.2021.005 fatcat:wvry5zghpvaqbidowld6zhdspu