Dance in Prehistoric Europe

Yosef Garfinkel
2011 Documenta Praehistorica  
Indications for dancing activities in prehistoric Europe appeared as early as modern humans, at the start of the Upper Palaeolithic era. However, only limited data are available for this stage. In the Neolithic period, evidence for dancing appeared at many more sites, but the territory is confined to south-eastern Europe. The dancing in this case is probably part of the 'Neolithic package', which diffused from the Near East. IZVLE∞EK -Prvi indici in omejeni podatki o plesu so v prazgodovinski
more » ... v prazgodovinski Evropi povezani s pojavom modernega ≠loveka v starej∏em paleolitiku. V neolitiku je podatkov mnogo ve≠ in vsi so omejeni na prostor jugovzhodne Evrope. Ples je bil verjetno del neolitskega paketa, ki se je ∏iril iz Bli∫njega Vzhoda. York. MANTU C. M. 1992. Reprezentari antropomorfe pe ceramica asezarii Cucuteni A3 de la Scinteia. Studii si cercetari de istorie veche si arheologie 43: 307-315.
doi:10.4312/dp.37.18 fatcat:4qpiveouzjgx5nbet3if5fn27a