The Role of Professional Accountants in Entity Management

Anamaria Ghiura, Marta Grancea
2021 CECCAR Business Review  
The role of professional accountants has evolved with the development of accounting. For a long time, accounting profession and accounting have had a major responsibility in the process of employing capital. The profitability of a business, the credit score of business partners and the financial reliability of a company are identified by means of accounting. Clasificare JEL: M41, M49, G32 Ü Introducere Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, scop în care se ocupă cu
more » ... evaluarea, cu noașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și ale rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice, asigurând "înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, pu blicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații re feritoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori", potrivit art. 2 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Contabilul îndeplinește funcții financiare legate de colectarea informațiilor, acuratețea, înregistrarea, ana liza și prezen tarea situațiilor financiare într-o organizație sau o companie. Profesionistul contabil are o varietate de funcții administrative în cadrul unei societăți. Într-o companie mai mică, rolul acestuia poate consta în colectarea da telor privind tot ceea ce ține de domeniul financiar, intrare și raportare. Entitățile de dimensiuni mari pot utiliza un contabil drept consultant și interpret financiar, care va prezenta datele financiare persoanelor din interiorul și din afara companiei. Contabilul se poate ocupa și de terți, cum ar fi furnizorii, clienții și instituțiile financiare. n Date de gestiune financiară Structura contabilă a unei societăți este o componentă esențială pentru operațiunile comerciale. Una din tre funcțiile principale ale unui contabil presupune colectarea și prelucrarea datelor financiare și relația cu so cie tatea. Contabilul se asigură că înregistrările financiare sunt realizate în conformitate cu procedurile și politicile legale și acceptate la nivel corporativ. Informațiile financiare ale organizațiilor trebuie să fie păstrate într-un sistem original, deoarece reprezintă o componentă-cheie utilizată în operarea și gestionarea oricărei afaceri.
doi:10.37945/cbr.2021.02.02 fatcat:docwua6gwjez3hebfmhhscl7dm