Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)'nun Vejatatif Dönemlerinin Ot Verimine, Besin Madde İçeriğine ve Metan Üretimine Etkisi

Fatma AKBAY, Adem KAMALAK, Adem EROL
2020 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi  
ÖZET Araştırma, Kahramanmaraş ekolojik koşullarda, 2017-2018 yılı vejetasyon dönemlerinde (tomurcuklanma, %50 çiçeklenme ve tam çiçeklenme) hasat edilen arı otunun (Phacelia tanacetifolia Bentham) ot verimini ve besin madde içeriğini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; bitki boyu 40.03-83.12 cm, yeşil ot verimi 535-1332.3 kg da -1 ve kuru ot verimi 69.36-338.48 kg da -1 arasında değişmiştir. Kimyasal bileşenler incelendiğinde; ham kül (HK) %14.05-19.17, ham protein
more » ... .17, ham protein (HP) %6.45-9.65, ham yağ (HY) %2.20-3.05, asit deterjan lif (ADF) %25.4-30.63 ve nötr deterjan lif (NDF) %41.49-47.84 arasında değişmiştir. Arı otu bitkisinin gaz, metan üretimleri, metabolik enerji (ME) ve organik madde sindirim derecesi (OMSD) sırasıyla 41.70-48.18 ml, 4.62-5.19 ml, 8.24-9.32 MJ /kg DM ve % 64.01-74.53 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Vejetasyon dönemi ilerledikçe bitki boyu ot veriminde ve hücre duvarını oluşturan unsurlarda artış olmasına rağmen ham protein, metabolik enerji ve organik madde sindirim derecesinde düşüşler meydana gelmiştir. Bu yüzden ruminant hayvanlar için iyi kaliteli ot elde etmek amacıyla arı otu ilk iki vejetasyon döneminde hasat edilebileceği önerilir. ABSTRACT The research was carried out to determine hay yield and nutrient content of Phacelia tanacetifolia Bentham harvested at budding, 50 %
doi:10.18016/ksutarimdoga.vi.686043 fatcat:sz3br7mnnjdfrehubikelci3oe