ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ У КІБЕРПРОСТРІ: ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР

Михайло ДУМЧИКОВ
2022 Law State Technology  
Однією з найбільших перешкод для підтримки ефективно діючої фінансової системи є відмивання грошей. Дане діяння характеризується значним рівнем суспільної небезпечності, адже є основою існування тіньової економіки. Останніми роками з появою віртуальних активів, з'явилися і нові способи вчинення цього діяння. Поняття «віртуальні активи» для України є новим, відтак значним чином ускладняється процес протидії легалізації злочинних доходів, вчиненого за допомогою віртуальних активів у
more » ... У статті на основі системного аналізу чинного законодавства, доктринальних джерел, статистичних та аналітичних даних виокремили основні способи легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. Наголошено, що сьогодні ні в Україні, ні в світі не ведеться облік легалізованих злочинних доходів за допомогою віртуальних активів, однак це не перешкоджає виявленню та аналізу способів такого відмивання. Зокрема до способів легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів можна віднести: сервіси для конвертації віртуальних активів; P2P обмін; сайти азартних ігор; міксери віртуальних активів; використання фіктивних інтернет сайтів з продажу цифрових товарів. Методологія. Системний метод допоміг виокремити основні способи легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів. Метод узагальнення використано для розроблення напрямів протидії легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів. Метод правового прогнозування використовувався для обґрунтування пропонованих напрямів протидії легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів. Крім того, запропоновано конкретні напрями протидії цьому деструктивному явищу, що можуть варіюватися від оновлення законодавства до налагодження міжнародного співробітництва.
doi:10.32782/lst/2022-1-18 fatcat:gkkudrd6bva7zm7kxc5kgc55uq