Az Európai Unió Bírósága visszautal a magyar bírósághoz

Ernő Várnay
2019 Európai tükör a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos folyóirata  
Az Európai Unió Bírósága visszautal a magyar bírósághoz Deference from the European Court of Justice to the Hungarian Courts Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárások során hozott határozatai jelentős számban tartalmaznak visszautalást az előterjesztő bírósághoz, amelyek az uniós jogi kérdés megítéléséhez szükséges ténybeli, illetve jogi környezet további vizsgálatát teszik a bíróság feladatává. A jelen írás annak a kutatásnak a kezdeti stádiumát villantja fel néhány eset
more » ... ny eset ismertetésén keresztül, amelynek célja a visszautalások utóéletének teljeskörű feltárása. Kulcsszavak: Európai Bíróság, előzetes döntéshozatal, visszautalás, ténybeli és/vagy jogi környezet feltárása, előterjesztő magyar bíróság In the decisions of the European Court of Justice delivered in preliminary ruling procedures one can relatively often find deferences to the referring national courts rendering their task the further exploration and evaluation of the factual and/or legal background of the case. The present paper gives -by presenting some court cases -a first insight in a research in its preliminary phase the objective of which is to examine the afterlife of all the deferences to the Hungarian courts. Keywords: European Court of Justice, preliminary ruling procedure, deference to the referring national courts, further examination of the factual and/ or legal circumstances of the case as task of the Hungarian courts Bevezetés Az alábbi írásban egy korai stádiumban lévő kutatás kezdeti fejleményeiből szeretnék ízelítőt adni, tehát a szöveg nem a szó valódi értelmében vett kutatási eredményekről szóló beszámolót tartalmaz. 86
doi:10.32559/et.2019.3.2 fatcat:32gvwhijdfdwbmnzzkxm7hnf4q