DEVLET Mİ, PİYASA MI? MAL VE HİZMETLER HANGİ SEKTÖR TARAFINDAN VE HANGİ YÖNTEMLERLE SUNULMALI? GOVERNMENT OR MARKET? WHICH GOODS AND SERVICES SHOULD BE DELIVERED BY PUBLIC SECTOR (OR PRIVATE SECTOR) AND WHAT METHODS OF DELIVERY SHOULD BE IMPLEMENTED?

Coşkun Can, Aktan Dokuz, Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve, İdari Fakültesi
unpublished
Özet Kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi arasındaki sınırların tespit edilebilmesi için mal ve hizmetlerin devlet mi, piyasa mı tarafından sunulması gerektiği konusu önem taşır. "Hangi mal ve hizmetler 'kamu kesimi' tarafından, ve hangileri 'özel kesim' tarafından sunulmalıdır?" "Hangi kamusal mal ve hizmetler devlet tarafından sunulmalıdır?" "Mal ve hizmetlerin arz edilmesinde hangi alternatif yöntemler mevcuttur?" "Mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanabilecek olan en ideal hizmet sunum
more » ... al hizmet sunum yöntemi hangisidir?" Bu çalışmamızda bu ve benzeri normatif soruların cevapları araştırılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kamusal mal ve hizmetler, özel mal ve hizmetler, piyasa ekonomisi, kamu ekonomisi, kamu sektörü, özel sektör. Abstract In this paper, a normative analysis of privatization will be explored. The main question to be answered is "which public goods should be public and which goods should be private?" The purpose of this paper is more than just exploring public goods. The appropriate criteria and delivery of methods for the privatization of public goods will be analyzed.
fatcat:emdw4yrrlbexnnqwf6qpy2y6sy