An unexpected long-term complication of genital burn in a child: Secondary cryptorchidism

Mustafa Öksüz
2018 Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery  
Genital and perineal burns are rare and challenging injuries with serious long-term complications. Involvement of the testes is a sign of severity. There is limited knowledge in the literature about the management of complications and testes involvement in genital and perineal burns. In this report, we present the case of an 8-year-old boy with secondary cryptorchidism due to burn contracture who was treated by increasing the scrotal volume by Z-plasties, skin graft, and orchidopexy. Genital ve
more » ... idopexy. Genital ve perianal yanıklar ciddi ve zorlu uzun dönem komplikasyonları ile ortaya çıkabilmektedir. Literatüründe herhangi bir bildirilmiş yanık sekeli olarak oluşan kriptorşitizm olgusuyla karşılaşmadık. Kriptorşitizminde yanıkların rolünü göstermek için, sekiz yaşında yaygın perineal ve inguinal yanıkları sonucu kriptorşitizm olan çocuk bildirilmiştir. Azalan skrotal volüm skarlı doku üzerine z-plasti, deri grefti ve inmemiş testis onarımı ile gerçekleştirildi. Anahtar sözcükler: Deri grefti; genital yanık; kriptorşidizm; perianal yanık; yanık skarı.
doi:10.5505/tjtes.2017.93027 pmid:29350376 fatcat:zcg22swgkbhwndyhc47q2rbqni