Clostridium difficile, psevdomembranozni kolitis in driska, povezana z jemanjem antibiotikov

Tatjana Lejko-Zupanc
1993 Obzornik zdravstvene nege  
IZVLEČEK -Clostridium difficile je najpogostejši povzročitelj driske, povezane z jemanjem antibiotikov. Opisane so klinične oblike bolezni, pogostnost pojavljanja okužbe z Clostridium difficile, diagnostični testi in zdravljenje bolemi. Posebej je poudarjen pomen Clostridium difficile kot pomembnega povzročitelja bolnišničnih okužb. CLOSTRIDlUM DlFFICILE, PSEUDOMEM-BRANOUS COLLlTlS AND ANTIBIOTlC-ASSOCIATED DlARRHOEA DESCRIPTORS: antibiotics-adverse effects; enterocolitis pseudomembraneous;
more » ... udomembraneous; Clostridium difficile ABSTRACT -CLostridium difficile is the most important cause of antibiotic-associated diarrhoea. The clinical picture of the disease, the frequency of occurrence of the infection with Clostridium difficile, the diagnostic tests and the treatment are described. The importance of Clostridium difficile as a nosocomial pathogen is especially underlined. Uvod Antibiotiki povzročajo številne prebavne težave, od blagih drisk pa do težkega psevdomembranoznega kolitisa, ki se lahko konča tudi s smrtjo bolnika. Clostridium difficile (CD) je poglavitni povzročitelj psevdomembranoznega kolitisa (PMK) in povzroča od 25-30% drisk, povezanih z jemanjem antibiotikov (1). Obenem pa je CD pomemben v etiologiji hospitalnih infekcij (2). Glavno vprašanje, ki si ga klinik zastavlja ob razmišljanju o driski, povezani s CD (CAD), je, kakšno je tveganje, da bo pri določenem bolniku dani antibiotik povzročil CAD, kako to bolezen prepoznati, kako jo zdraviti in kako preprečiti? Odgovor na to zapleteno vprašanje pa za zdaj ni niti jasen, v nekaterih primerih pa niti ni znan. Pomembno je najprej odgovoriti na številna druga vprašanja, ki naj nam pomagajo osvetliti pomen CAD v klinični luči. Prvo vprašanje je seveda pogostnost pojavljanja CAD, predvsem pogostnost klinično jasnih oblik, pa tu di pogostnost pojava asimptomatskih izločevalcev oziroma koloniziranih bolnikov. Mikrobiologija, epidemiologija in patogeneza Clostridium difficile je sporulirajoč gram pozitivni obligatni anaerobni bacil. Je del normalne črevesne fIore pri 3% odraslih zdravih ljudeh (3). Odstotek kolonizacije je lahko bistveno višji. Kolitis in driska, ki jo povzroča CD, je posledica delovanja toksinov. Toksin A je enterotoksin. Delovanje toksina A na celičnem
doaj:2d2da932e49d4e6a909acdbe313bfd3f fatcat:odpfucgsrje53gxedryntydqmq