Društva nekoč in danes z vidika skupnostnega izobraževanja

Nives Ličen
1996 AS: Andragoška Spoznanja  
Zgodovina štirih vasi, ki smo jih obiskovali s študenti andragogike, odkriva, da so v preteklosti obstajala društva, ki so imela med svojimi cilji jasno zapisano tudi izobraževanje svojih članov. V društvih niso skrbeli le za kulturo in ohranjanje jezika, kar je bilo na Primorskem nedvomno pomembno, temveč tudi za reševanje vaških problemov. V vaseh smo raziskovali potrebe po izobraževanju in ugotovili, da ima vsaka vas specifične potrebe, zato morajo biti izobraževalni programi oblikovani
more » ... da pri tem sodelujejo tudi vaščani. Po vseh vaseh potrebujejo znanje, da bi izboljšali kakovost življenja, da bi reševali nekatere probleme, ki so z več znanja laže rešljivi. V pogovorih s krajani smo ugotovili skupne interese ljudi, potrebe po ozaveščanju o pomenu ohranjanja kulturne in naravne dediščine, po boljšem obvladovanju komunikacijskih spretnosti, po znanju za vodenje doma in družine, potrebo po druženju s sovaščani, po tesnejših medčloveških vezeh v vasi. Prepoznavanje potreb je proces in ta v okviru projekta Andragoške poletne šole še poteka.
doi:10.4312/as.2.3.45-52 fatcat:2wgsxygrfbehtgvnfr7q7fz2om