Extranasal glioma surgery in a newborn: a case report

Emel Cadallı Tatar
2016 The Turkish Journal of Ear Nose and Throat  
Nazal gliomlar nadir görülen, doğuştan, benign, herediter olmayan lezyonlardır. Gerçek tümör olmamakla birlikte embriyolojik gelişim sırasında ekstradural bölgede ektopik glial dokunun yerleşmesi sonucu oluşurlar. Genellikle doğumda fark edilir ve fibröz sap ile intrakraniyal uzanımı olabilir. Yerleşim yerine göre nazal obstrüksiyon ve kozmetik deformiteye yol açan bu kitlelerin tedavisi total eksizyondur. Bu yazıda 11 günlük iken cerrahisi yapılan bir ekstranazal gliom olgusu sunuldu. Nazal
more » ... omlar yenidoğan döneminde görülen doğuştan orta hat kitleleridir ve ayırıcı tanısının iyi yapılması ve olası bir intrakraniyal bağlantı nedeniyle cerrahisi sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.
doi:10.5606/kbbihtisas.2016.04127 pmid:27888831 fatcat:mdvwlcdydjcntg6dxitzwysgwi