Ανάλυση κόστους-οφέλους στη διαχείριση των διακρατικών επιφανειακών υδατικών λεκανών. Η περίπτωση του ποταμού Έβρου [article]

Angelos Stergiou, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2015
doi:10.26240/heal.ntua.9416 fatcat:ehl465yywjfadp3yr2mr46poyq