ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH Seria ROLNICTWO Nr 1 (1) 2015 ROŚLINY ENERGETYCZNE ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ICH UPRAW − ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY THE ENERGY CROPS AND THE POSSIBILITY TO USE THEIR CROPS − REVIEW ARTICLE

Mariusz Rozbicki, Agata Grużewska, Zakład Rolnictwa, Agrobiznesu
unpublished
Streszczenie: Wzrost znaczenia roślin przeznaczonych na cele energetyczne jest podyk-towany głównie przesłankami ekologicznymi. Zastosowanie tzw. roślin energetycznych w gospodarce może być bardzo szerokie. Jedną z najważniejszych cech, którą powinny posiadać tzw. rośliny energetyczne, jest wysoka produktywność biomasy, która uzależ-niona jest w głównej mierze od gatunku (klonu, odmiany), warunków siedliskowych oraz nawożenia. Uprawa roślin energetycznych ma wiele zalet. Niektóre gatunki przez
more » ... tóre gatunki przez okres 15 lat mogą całkowicie oczyścić wierzchnią warstwę gleby z metali ciężkich. Po-nadto rośliny energetyczne mogą zapobiegać erozji wodnej oraz wietrznej gleby. Słowa kluczowe: energia odnawialna, rośliny energetyczne, biomasa WSTĘP W dobie coraz wyższego zapotrzebowania na energię oraz zwiększające-go się zanieczyszczenia środowiska wzrasta zapotrzebowanie na pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł, jakimi mogą być tzw. rośliny energetyczne [Kuś i Matyka 2009]. Uprawy takich roślin są w Polsce nadal rzadkością pomimo przekonania, że za rozwojem odnawialnych źródeł energii przemawia możliwość uniezależ-nienia się od surowców kopalnych oraz efektywniejsze wykorzystanie i nowe możliwości zagospodarowania często nieużytkowanych gruntów rolniczych [Gradziuk i Wojtaszek 2001].
fatcat:vp26r7xvw5edxhbeactd52tzky