Afyonkarahisar'da Satışa Sunulan Tavuk İç Organlarından Salmonella spp.ve Listeria monocytogenes'in İmmonomagnetik Seperasyon Yöntemi İle İzolasyonu ve İzolatların Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi

Özgür SEPİN, Şebnem PAMUK
2021 Kocatepe Veterinary Journal  
This study consists of 100 hearts and gizzards offered for retailed in Afyonkarahisar between August 2013 and February 2015. It was aimed to determine L. monocytogenes and Salmonella species by immunomagnetic separation technique in a total of 300 chicken internal organs and to determine the antibiotic susceptibility profiles of the isolates. 13% (39/300) Salmonella spp. 2.6% L. monocytogenes were detected in internal organ samples. The 39 Salmonella spp. 9 of the isolates were isolated from
more » ... heart (23.2%), 1 from the gizzard (2.5%), 29 (74.3%) from the liver. According to the internal organ type of L. monocytogenes isolate numbers are; 2 (25%) from the heart, 5 (62.5%) from the stone, and 1 (12.5%) from the liver. Salmonella spp. 100% of its isolates are tetracycline, chlortetracycline, and oxytetracycline, 64.1% to penicillin, 48.7% to ampicillin, 46.1% to florphenicol, 43.5% to amoxicillin resistance was found to be 26% to streptomycin, 15.3% to enrofloxacin and 7.6% to trimethoprim/sulfadiazine, whereas resistance to gentamicin was observed. 62.5% of isolates to tetracycline, chlortetracycline, oxytetracycline and trimethoprim / sulfadiazine, 50% to amoxicillin, florphenicol, 37.5% to enrofloxacin, 25% to ampicillin and penicillin 12.5% were found to be resistant to streptomycin. Gentamicin resistance was not detected in any of the Salmonella spp. and L. monocytogenes isolates. ÖZ Bu çalışmada, Ağustos 2013-Şubat 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da tüketime sunulan 100'er adet yürek, taşlık ve ciğerden oluşan toplam 300 tavuk iç organ örneğinde, L. monocytogenes ve Salmonella türlerinin immunomagnetik seperasyon tekniği ile saptanması, izolatların antibiyotik duyarlılık profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İç organ örneklerinden %13 Salmonella spp. ve %2,6 L. monocytogenes saptandı. Elde edilen 39 Salmonella spp. izolatının 9'u yürekten (%23,2), 1'i taşlıktan (%2,5), 29'u (%74,3) karaciğerden izole edildi. L. monocytogenes'in iç organ çeşidine göre izolat sayıları sırasıyla; yürekten 2 (%25), taşıktan 5 (%62,5) ve karaciğerden 1 (%12,5) adet olarak belirlendi. Salmonella spp. izolatlarının %100'ünün tetrasiklin, klortetrasiklin ve oksitetrasiklin'e, %64,1'inin penisilin'e, %48,7'si ampisilin'e, %46,1'inin florfenikol'e, %43,5'inin amoksisilin'e, %26'sının streptomisin'e, %15,3'ünün enrofloksasin'e, %7,6'sının trimetoprim/sülfadiazin'e dirençli olduğu saptanırken, gentamisin dirençliliği gözlendi. Elde edilen L. monocytogenes izolatlarının %62,5'inin tetrasiklin, klortetrasiklin, oksitetrasiklin ve trimetoprim/sülfadiazin'e, %50'sinin amoksisilin'e, florfenikol'e, %37,5'inin enrofloksasin'e, %25'inin ampisilin ve penisilin'e, %12,5'inin streptomisin'e dirençli olduğu belirlendi. Salmonella spp. ve L. monocytogenes izolatlarının hiçbirinde gentamisin direnci saptanmadı. Salmonella spp. ve L. monocytogenes izolatlarının en az bir ve daha fazla antibiyotiğe çoklu dirençli oldukları belirlendi. Abd-Elghany SM, Sallam KI, Abd-Elkhalek A, Tamura T. Occurrence, genetic characterization and antimicrobial resistance of Salmonella isolated from chicken meat and giblets. Epidemiol Infect. 2015; 143(5): 997-1003. Abdellah C, Fouzıa RF, Abdelkader C, Rachida SB, Mouloud Z. Occurence of Salmonella in chicken carcasses and giblets in Meknes-Morocco. Pakistan J Nutri. 2008; 7(2): 231-233. Abdellah C, Fouzia, RF, Abdelkader C, Rachida SB, Mouloud Z. Prevalance and anti-microbial susceptibility of Salmonella isolates from chicken carcasses and giblets in Meknes, Morocco. African J Mic Res. 2009; 3(5): 215-219. Allerberger F, Wagner M. Listeriosis: a resurgent foodborne infection. Clin Microbiol Infect. 2010; 16(1): 16-23. Alonso-Hernando A, Prieto M, Garcia-Fernandez C, Alonso-Calleja C, Capita R. Increase over time in the prevalence of multiple antibiotic resistance among isolates of Listeria monocytogenes from poultry in Spain. Food Control. 2012; 23: 37-41. P. Antibiotic resistance: turning evolutionary principles into clinical reality, FEMS Microbiol Rev. 2020; 44(2):
doi:10.30607/kvj.839629 fatcat:c2yjia5c3rgaffnwdypvlu6t7e