Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně

Libor Vašek
2007 Český finanční a účetní časopis  
Příspěvek poskytuje ilustrativní příklad, jehož cílem je zobrazit účetní řešení pořízenídlouhodobého majetku, kdy je pořizovací cena vyjádřena v cizí měně a účetní jednotka platísoučasně zálohy před vlastním pořízením. V souvislosti s takto nastavenou transakcí vznikajídotazy, zdali cizoměnové zálohy k rozvahovému dni přepočítávat závěrkovým kurzem činikoliv, což také ovlivňuje počáteční ocenění uznaného aktiva. Pravidla vyplývají z IAS 21,jejichž požadavek oceňovat nepeněžní položky
more » ... majetek) historickým kurzemvede v současné době k odlišnému řešení než požadují česká účetní pravidla.
doi:10.18267/j.cfuc.229 fatcat:3ivd6vnatng55fgnufnh4bve3q