Mehmet TOKDEMİR Hüseyin KAFADAR Abdurrahim TÜRKOĞLU Yabancı Cisim Aspirasyonuna Bağlı Çocuk Ölümü: Olgu Sunumu Child Deaths Caused by Foreign Body Aspiration: Case Report Yazışma Adresi Correspondence Mehmet TOKDEMİR

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp, Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
unpublished
Yabancı Cisim Aspirasyonu (YCA); hava yollarının sıklıkla farenks ve trakea bifurkasyonu arasında tıkanması sonucu gelişen bir mekanik asfiksi türüdür. Özellikle infant ve çocuklarda yüksek mortalite ve morbiditeyle seyreder. Çocukluk çağında kaza sonucu meydana gelen ani beklenmedik ölümlerin en sık sebepleri arasında yer almaktadır. Olgumuz ondört aylık bir kız çocuğudur. Evde annesi ve kuzeni ile birlikte ceviz yerken aniden morarması ve fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştır.
more » ... rılmıştır. Hastanede yapılan muayenesinde; genel durumunun kötü, şuurunun kapalı, ciltte, yüzde, dudaklarda siyanozunun bulunduğu, ambu ile solunum desteğinin sağlandığı, akciğer seslerinin kaba, sağ üstte solunum seslerinin azaldığının tespit edilmesi üzerine Kulak-Burun-Boğaz konsultasyonu istenerek acil olarak bronkoskopiye alınmasına karar verilmiştir. Yapılan bronkoskopide karina üzerinde yabancı cisim (ceviz parçası) görülerek, küçük parçalar çıkartılmıştır. Büyük parçayı çıkarabilmek için, daha büyük bronkoskop kullanılmak üzere hazırlıklar yapılırken nabzı zayıflayan hasta ex olmuştur. Otopside; sağ akciğerin hafif kollabe olduğu, trakea ve bronşlar açıldığında; sağ ana bronş girişinin 1x0,6x0,6 cm ebadında bir ceviz parçası tarafından tamamen tıkanmış olduğu görüldü. Ülkemizde gıda aspirasyonu diğer YCA' na göre daha fazla görülmektedir. Bu olgu; anne babaların ve profesyonel bakıcıların YCA' na yönelik temel yaşam desteği konusunda eğitilmelerinin önemini vurgulamak ve çocuklarda yüksek mortalite ve morbiditeyle seyreden YCA konusunun irdelenmesi amacıyla sunulmuştur. Foreign body aspiration (FBA) is a mechanical asphyxia developed as a result of obstruction usually between the pharynx and trachea bifurcation which especially is seen in infants and children with high mortality and morbidity. It is among the most common reasons of unexpected childhood deaths caused by accidents. Our case is 14 month old female child. When she eaten nuts with her mother and cousin, suddenly turned into purple and ill and then taken to hospital. During the treatment in the hospital, her general conditions was bad, conscious closed, cyanosis on the skin, face and lips. She got breath support in ambulance, lung sounds crude and breath sounds fade at the right up and then decided to get KBB consultation and bronchoscopes. By bronchoscopy, the foreign body (nut piece) was seen and the pieces were picked up. To pick up the larger piece and while it is started to use big bronchoscope and pulse fade and she died. In the autopsy it is seen that left lung slightly collapsed and when trachea and bronchi opened it was seen that right main bronchus entrance completely plunged by 1x0.6x0.6 cm sized nut piece. In our country, food aspiration incidence is more then other aspiration. This case poins out the foreign body aspiration parents and professional babysitter for the importance of the training on first aid. Also, this case was presented to invastigate FBA together with high mortality and morbidity in children. Giriş Yabancı Cisim Aspirasyonu (YCA), hava yollarının sıklıkla farenks ve trakea bifurkasyonu arasında tıkanması sonucu gelişen bir mekanik asfiksi türü olup (1) çocuklarda kaza ile meydana gelen ani beklenmeyen ölümlerin en sık sebeplerinden birisidir (2-5). Bir yaş altı çocuklarda gıda aspirasyonu daha sık görülürken daha büyük çocuklar ise gıda dışı objeleri daha çok aspire etmektedirler (2). Sıklıkla karşılaşılan gıdalar; fındık, fıstık, şeker, fasulye, patlamış mısır, üzüm, kuru üzüm, havuç, sosis, bitki tohumu ve çekirdekleridir. Diger yabancı cisimler arasında oyuncak balonlar, tükenmez kalem parçaları, metal parçalar, bilyeler, düğmeler, oyuncakların küçük parçaları ve toplu iğneler sayılabilir (2-10).
fatcat:6bygse4civbmze2gtqr3wcwvwu