Beležka ob knjigi

Barbara Hanuš
1994 Obzornik zdravstvene nege  
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana, 1993 Temelji medicinske etike in deontologije, ki jih mora poznati vsak zdravstveni delavec, prihajajo tokrat med bralce v novi izdaji -kot učbenik za srednješolce. Čeprav je avtorica učbenika Pjerina Mohar izbor smemic in pravil prilagodila znanju učencev, ki se pripravljajo na svoj prihodnji poklic, ponuja knjiga dovolj informacij tudi vsem tistim, ki morajo poznati temelje etike in deontologije ob vsakodnevnih srečanjih z bolniki.
more » ... njih z bolniki. Knjiga pa ni le informativna, napisana je privlačno, saj izbrane prisege, zdravniške zaobljube, konvencije in deklaracije dopolnjujejo mi-sIi psihologov in filozofov, pregovori in odlomki Iiteramih del. Učbenik je izdal Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, ilustracije Mateja Metlikoviča pa lepo dopolnjujejo besedila in življenjske resnice. Pjerina Mohar je izbrala misIi, ki naj dijakom pomagajo oblikovati njihov odnos do sveta, do ljudi in spodbujajo razmišljanje o življenju. Vedno znova se ustavljamo ob spoštovanju življenja, na to pa se navezuje tudi vprašanje prekinitve nosečnosti in evtanazije. Prav je, da imajo mladi priložnost izmenjave mnenj, Pjerina Mohar ob vsakem poglavju dodaja vprašanja in naloge za učence. Svetuje tudi, po kateri Iiteraturi naj mladi še posežejo. Njen namen torej ni, da bi se dijaki vseh pravil le naučiIi, želi si, da bi o njih razmišljali in se zavedali, zakaj jih morajo poznati. Usmerjenost na bolnika predstavlja osnovno normo vse medicinske etike. Človek, ki zboIi, pa pričakuje od zdrav-nika mnogo več kot le pravilno diagnozo in navodila za zdravljenje. Tudi Pjerina Mohar spregovori opomenu komunikacije. Zdravstveni delavec, ki bolnika neguje, naj mu omogoči, da bo ohranil svoje dostojanstvo. Pogovorpogosto pomeni več kot marsikatero zdravilo. So zdravstveni delavci pripravljeni na to? Kaj bi moral bodoči zdravstveni delavec vedeti, katera znanja naj mu posredujemo v času šolanja? Knjiga Pjerine Mohar nam dokazuje, da ni dovolj, da dijaki srednjih zdravstvenih šol spoznajo le teorijo -zakone, konvencije, znanje o boleznih in njihovem zdravljenju. Dati jim moramo mnogo več -spoznanja o življenju, misIi, ki jih bodo vodile v trenutkih, ko se bodo odločali za pomoč človeku. Knjige naj ne preberejo le tisti, ki sedijo še v šolskih klopeh in se morajo osnovne smemice in zakone naučiti »za oceno«, veliko lahko pove tudi vsem, ki v zdravstvu delajo že dolgo. Odpre jim nove poglede, spodbudijih, da se vedno znova sprašujejo, ali ravnajo prav. Dokler svoje delo opravljamo z vso odgovomostjo, bomo ob vsakem posameznem primeru razmišljaIi, kako ravnati. Drobne misIi, zbrane v knjigi, spodbujajo k razmišljanju, a hkrati dajejo moč. Iz njih črpamo modrost, v knjigi so zbrane besede tistih, ki so razmišljali opomenu življenja in iskaIi globlji smisel svojih dejanj. Barbara Hanuš
doaj:2ef55d945085416893e6079364b5a0e6 fatcat:vc6ewmo44zbprpu5zfnpaqf2vi