THE INFLUENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PULMONARY BLOOD CIRCULATION ON PECULIARITIES OF ATRIAL REMODELLING IN THE HEART WITH DIFFERENT TYPES OF BLOOD CIRCUALTIO

M. S. Hnatiuk, O. B. Slabyi
2016 Clinical anatomy and operative surgery  
М.С. Гнатюк, О.Б. Слабий Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією (зав. -проф. М.С. Гнатюк) ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" ВПЛИВ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У МАЛОМУ КОЛІ КРОВООБІГУ НА ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ У СЕРЦЯХ З РІЗНИМИ ТИПАМИ КРОВОПОСТАЧАННЯ Резюме. Морфологічними методами вивчені особливості ремоделювання передсердь сердець з різними типами кровопостачання при легеневій гіпертензії. Встановлено, що
more » ... ння призводить до розвитку легеневого серця та вираженого ремоделювання передсердь, яка характеризується незбалансованим, диспропорційним збільшенням їх маси та розширенням з переважаючою гіпертрофією та дилятацією правого передсердя. Встановлено, що виражена структурна перебудова передсердь залежить від типу кровопостачання серцевого м'яза і найвираженішою вона виявилася при легеневій гіпертензії у серцях з правовінцевим типом кровопостачання. Ключові слова: ремоделювання, передсердя, легенева гіпертензія.
doi:10.24061/1727-0847.15.2.2016.43 fatcat:i77aabz77bglxakpfbs4wpf4ty