APPLICATIONS OF ULTRASOUND EXAMINATIONS IN THE DIAGNOSIS AND MONITORING OF PATIENTS WITH TRAUMATIC MUSCULOSKELETAL INJURIES

Iuliu Moldovan, Tudor Sorin Pop, Klara Brânzaniuc, Alexandra Dobra, Simona Mureşan
unpublished
The need for a higher diagnostic accuracy over time imposed several imaging techniques. Increased accessibility and lack of radiation are some of the advantages that helped ultrasound examination to extend its applications in the field of musculo-articular pathology. This study aimed to establish musculoskeletal pathology encountered in a group of patients with sports injuries, which addressed to Nova Vita Rehabilitation Center from Tîrgu-Mureş, in January 2012-December 2012. In our study
more » ... In our study group, that consists of 189 subjects, most exposed joints injuries in order of frequency were: knee, shoulder and ankle. The most frequent knee pathology was the collateral ligament sprain, in the shoulder were recorded the largest number of lesions in spraspinosus tendon, while ankle was characterized by an increased number of disturbances in the anterior talo-fibular ligament. The study of muscle injuries by location and degree of damage revealed most frequent lesions in the lower limb. Though ultrasound allows an accurate description of post-traumatic injuries and their staging according to the time factor, it requires a multidisciplinary approach to each case (sonographer-orthopedic-rehabilitation doctor), knowledge sharing and tracking protocols for each lesion and treatment, in order to achieve therapeutic success. Cuvinte cheie: ecografie musculo-scheletală, leziuni musculare, gleznă, umăr, genunchi Rezumat: Necesitatea elaborării unui diagnostic cu acuratețe ridicată a impus de-a lungul timpului mai multe tehnici imagistice. Accesibilitatea crescută și lipsa iradierii reprezintă câteva dintre atuurile prin care ecografia și-a extins aplicațiile în domeniul patologiei musculo-articulare. Studiul de față și-a propus stabilirea patologiei musculo-scheletale întâlnite la un lot de pacienți cu traumatisme sportive, care s-au adresat Centrului Medical de Recuperare Nova Vita Tg. Mureș, în intervalul ianuarie 2012-decembrie 2012. În lotul alcătuit din 189 de subiecți, articulațiile cele mai expuse traumelor au fost în ordinea frecvențelor: genunchiul, umărul și glezna. Din patologia genunchiului se remarcă frecvența mai crescută a leziunilor de tip entorsă prin lezare de ligamente colaterale, la nivelul umărului s-au înregistrat cele mai numeroase leziuni la nivelul tendonului mușchiului supraspinos, în timp ce glezna a fost caracterizată de un număr crescut de afectări ale ligamentului talo-fibular anterior. Studiul leziunilor musculare funcție de localizare și grad de afectare fibrilară a relevat afectarea predilectă a membrului inferior. Deși ecografia permite o descriere exactă a leziunilor și stadializarea lor funcție de factorul timp, se impune totuși o abordare multidisciplinară a fiecărui caz (ecografist-ortoped-medic de recuperare), cunoaşterea în comun a protocoalelor de urmărire şi tratament pentru fiecare leziune, pentru a obține succes terapeutic.
fatcat:g3wyglqopvbntp5vdxne54puti