The reasons of strobilurin resistance of Cercospora beticola (cercospora leaf spot) isolates in Wielkopolska region
Przyczyny odporności izolatów Cercospora beticola (chwościk buraka) na strobiluryny w Wielkopolsce

2015 Progress in Plant Protection  
Leaf spot caused by Cercospora beticola is one of the most serious diseases of sugar beet. Various fungicide groups are used to control this disease and among them also strobilurin based products. The aim of the study was to analyze the causes of strobilurin resistance of C. beticola isolates collected in Wielkopolska region. The strobilurin inhibits mitochondrial respiratory processes and mutations occurring in the cytochrome b gene (cytb) are the most important reason of C. beticola
more » ... beticola strobilurin resistance. An increasing activity of an alternative oxidase (AOX) also plays an important role in resistance occurring in C. beticola isolates. The sequence of cytochrome b gene of C. beticola isolates were analyzed. Mutations G143 and F129L -the main determinants of strobilurin resistance were no found. However, an increased strobilurin resistance level of the isolates is caused by higher activity of alternative oxidase, which replaces the function of cytochrome b in the respiratory pathway. Streszczenie Chwościk wywoływany przez Cercospora beticola należy do najpoważniejszych chorób buraka cukrowego. Do ochrony upraw buraka wykorzystywane są fungicydy z różnych grup chemicznych, także strobiluryny, które hamują procesy oddechowe zachodzące w mitochondriach. Mutacje pojawiające się w genie cytochromu b (cytb) są najważniejszą przyczyną nabywania odporności na strobiluryny przez izolaty C. beticola. Wśród pozostałych przyczyn odporności wymienia się wzrost aktywności alternatywnej oksydazy. Celem badań była analiza przyczyn podwyższonej odporności na piraklostrobinę izolatów C. beticola zbieranych na terenie Wielkopolski. W badanym fragmencie genu cytochromu b izolatów C. beticola nie stwierdzono mutacji G143A oraz F129L, które wymieniane są wśród podstawowych czynników warunkujących odporność na strobiluryny. Zwiększona odporność badanych izolatów spowodowana jest wzmożoną aktywnością alternatywnej oksydazy, zastępującej funkcję cytochromu b w szlaku oddechowym. Słowa kluczowe: chwościk buraka; Cercospora beticola; odporność na strobiluryny Instytut Ochrony Roślin -Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii
doi:10.14199/ppp-2015-008 fatcat:4vmelzyxrnddtj7igubb6xloee