Massive Obstetric Hemorrhage Due to Placenta Increta During Second Trimester Pregnancy Termination : A Case Report

Mustafa OZTRK, Ugur KESKIN, Murat DEDE, Mufit YENEN
2015 Gulhane Medical Journal  
ÖZET Bu makalede, gebelik terminasyonu işlemi esnasında plasenta inkreata nedeniyle oluşabilecek masif hemoraji hakkında bilgi vermek ve tedavi yönteminde hızlı karar vermenin önemini vurgulamayı amaçladık. Onsekiz haftalık gebede anhidroamnios ve fetal kalp atımının olmadığı tespit edildi. Hastaya gebelik terminasyonu işlemi uygulanması sırasında masif vaginal kanama izlenmesi nedeniyle histerotomi yapıldı. Plasenta inkreta izlenmesi ve kanamanın kontrol altına alınamaması nedeniyle
more » ... i yapıldı. İkinci trimester gebelik terminasyonlarında plasenta insersiyon anomalisi açısından dikkatli olunmalıdır. Erken tanı ve müdahale ile morbidite ve mortalitesi azaltılabilir. Anahtar Kelimeler: Müdahaleli Abort, Masif uterin hemoraji ,Plasenta inkreta SUMMARY Massive Obstetric Hemorrhage Due to Placenta Increta During Second Trimester Pregnancy Termination : A Case Report In this case report, we aimed to inform about massive hemorrhage due to placenta increata during the abortion process and emphasize the importance of fast decision making in management. An eighteenth week pregnant woman was diagnosed with anhydramnios and absence of fetal heart pulse. Due to massive vaginal bleeding during pregnancy termination procedure, hysterotomy was decided and performed immediately. Failure to achieve bleeding control and detection of placenta increata led to hysterectomy. In the termination procedure of the second trimester pregnancy anomalies of placenta insertion should be thoroughly considered. Morbidity and mortality can be avoided with early diagnosis and fast decision making for management.
doi:10.5455/gulhane.27418 fatcat:au5tcavn7vee5lrzlmwwyebsde