Reactive Thrombocytosis in Pediatric Pathology

Alina Deaconu, Cãtãlina Bica, D Bulucea, Alina Deaconu
2014 Medicina Modernã   unpublished
REZUMAT Trombocitoza reactivã în patologia pediatricã Trombocitele sunt considerate reactanåi de fazã acutã. Prin urmare, ele cresc ca rãspuns la diveraei stimuli. Trombocitoza este clasificatã ca fiind fie primarã (clonalã) sau secundarã (reactivã). Trombocitoza primarã este cauzatã de producåia autonomã de trombocite (nereglementate de mecanismul de feedback fiziologic). Trombocitoza reactivã apare la pacienåii care au o afecåiune medicalã sau chirurgicalã aei care se normalizeazã dupã
more » ... lizeazã dupã rezolvarea cauzei. Trombocitoza reactivã este consideratã o formã benignã de trombocitozã. Citokinele proinflamatorii, interleukinele 6, 11 si 1 beta, factorul de necrozã tumoralã, factorul de stimulare al coloniilor de granulocite, macrofagele aei trombopoietina pot regla numãrul de trombocite. ABSTRACT Platelets are considered acute-phase reactants. Therefore, they increase in response to various stimuli. Thrombocytosis is classified as either primary (clonal) or secondary (reactive). Primary thrombocytosis is caused by increase of autonomous production of platelets (unregulated by the physiologic feedback mechanism). Reactive thrombocytosis appears in patients who have a medical or surgical condition and who normalize after resolution of primary cause. Reactive thrombocytosis is considered to be a benign form of thrombocytosis. Inflammatory cytokines such as interleukins 6, 11 and 1 beta, tumor necrosis factor, granulocyte-monocyte colony-stimulating factor, and thrombopoietin can regulate platelet numbers.
fatcat:fbpf2lt2mvam7i2t6lj4prjokq