Bir Deve Kuşu Sürüsünde Aspergillozis'in Teşhis ve Tedavisi
Diagnosis and Treatment of Aspergillosis in An Ostrich Flock

Hasan İÇEN, Nuretin IŞIK, Simten YEŞİLMEN, Mehmet TUZCU, Servet SEKİN
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
This study consists of the clinical, microbiological and pathological findings, and the results of Amphoterisin B and Biostarter for supported treatment, of focal aspergillosis in a flock of ostriches. The clinical signs were listlessness, anorexia, diarrhoea, increased respiration, dyspnoea, and mucoid discharge from the nostrils. At post-mortem examination caseous nodules were observed in various organs. Histopathological examination of the lungs, air sacs and the pleural membrane showed in
more » ... fferent sizes in different parts of necrosis in the center of the surrounding foreign body giant cells, epitheloid macrophages, lymphocytes and granulomas surrounded by a fibrous connective tissue. In treatment, Amphotericin B and Biostarter was given orally as a supported treatment. There were no sick birds after the treatment. As a conclusion, aspergillosis could be treated with amphotericin B and as a supported treatment Biostarter, especially in the early stages of the disease. Bir Deve Kuşu Sürüsünde Aspergillozis'in Teşhis ve Tedavisi Özet Bu çalışma, deve kuşu sürüsünde gözlenen aspergillosisin klinik, mikrobiyolojik, histopatolojik bulguları ile Amphotericin B ve destekleyici amaçla Biomaya ile sağaltım sonuçlarını içermektedir. Klinik muayenede ilgisizlik, iştahsızlık, ishal, solunum sayısı artışı, dispnea ve mukoid bir burun akıntısı tespit edildi. Nekropside çeşitli iç organlarda kazeöz-nodüler odaklar görüldü. Histopatolojik muayene de ise akciğerde, hava kesesi membranlarında ve pleuranın degisik kesimlerinde farklı büyüklüklerde, merkezinde kazeifikasyon nekrozu bulunan çevresi yabancı cisim dev hücreleri, epiteiloid makrofajlar, lenfositler ve fibröz bir bağ doku ile çevrili granulomlar görüldü. Sağaltımda Amphotericin B ve destekleyici amacıyla Biomaya verildi. Sağaltımdan sonra hayvanların hiç birinde hastalık görülmedi. Sonuç olarak özelikle hastalığın ilk döneminde Amphoterisin B ve destekleyici olarak Biomaya kullanımının tedavide başarılı olabileceği kanaatine varıldı.
doi:10.9775/kvfd.2011.3594 fatcat:w6rmq6bsb5bixhbxsg35bh4oni