A Case of Amoebiasis with Continuation of Excreting Cysts
シスト排出が遅延した赤痢アメーバ症の1例

Yukiko TONOE, Katsuhiko HIGASHI, Hiroshi YAMANE, Kazuhisa OKADA, Yoshinori NAKAMURA, Akihiro SAIKA, Satoshi TANIMOTO, Kazushi TSUJIUCHI, Mikio TAKATSUJI, Hisato OKA, Hidekazu ITOU, Shingo NISHIOKA
1997 Gastroenterological Endoscopy  
doi:10.11280/gee1973b.39.1260 fatcat:nfqlui7onraoxflrph222lueyq