FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS, 2014 (4) КАР'ЄРА ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

unpublished
Провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, професор Мороз Л.І. КАР'ЄРА ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКАХ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ.-2014.-№ 4; URL: fund-issled-intern.esrae.ru/4-49 У статті розглядається поняття «кар'єри», питання її психологічного супроводження: планування та управління нею. Висвітлені соціально-психологічні детермінанти
more » ... гічні детермінанти професіогенезу та етапи професійного становлення фахівця. Обґрунтовується необхідність психологічного супроводу людини в процесі професійного зростання. Ключові слова: кар'єра, планування, управління, кар'єрограма, професіогенез, психологічне супроводження. Практична психологія й практикуючі психологи вже досить давно надають допомогу учнівській молоді у виборі професії-у межах завдань профорієнтації та професійної консультації. Разом із цим, у широкому розумінні завдань психологічного супроводу, людина може потребувати допомоги упродовж усього життя, у тому числі і з питань свого кар'єрного зростання, управління кар'єрою. Розгляд засобів психологічного супроводу в цьому напрямі доцільно розпочати з аналізу таких понять, як планування і розвиток кар'єри. Поняття
fatcat:73jze2lrljgd7el2sjyjpowj5y