Nguyên lý tài chính-toán của thị trường chứng khoán [post]

AISDL
2021 unpublished
Thông tin lấy theo bản ghi Record 4098 từ hệ thống tra cứu Internet tập trung của Thư Viện Quốc Hội Việt Nam (The National Assembly Library of Vietnam) : https://tracuutaptrung.quochoi.vn/Record/4098 (truy cập: 20/02/2021).Văn bản điện tử cũng được lưu trữ trên Google Books, tại địa chỉ Internet: https://books.google.com/books?id=t-V6HpkdUTMC (truy cập: 20/2/2021).
doi:10.31219/osf.io/jwa2k fatcat:tlqr7mk7xre4jlmwsysp75nmde