DEFINE SOLUTION IN THE LEGAL REGULATIVE FOR THE PERSONS WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN REPUBLIC OF MACEDONIA

Elizabeth SOLTIROVA
1997 Journal of Special Education and Rehabilitation  
Kako ~lenka na OON Republika Makedonija se obvrzuva da gi sproveduva donesenite i potpi{ani me|unarodni dokumenti za re{avaweto na egzistencionalnite problemi na licata so pre~ki vo razvojot i da im obezbedi prava kako na svoi gra|ani. Toa zna~i na hendikepiranite gra|ani da im obezbedi kolku {to e mo'no podostoinstven i nezavisen 'ivot, mo'nosti da se obrazuvaat, da imaat zdravstvena za{tita i socijalna sigurnost i da gi vklu~i aktivno vo op{tiot, socijalniot i ekonomskiot razvoj na op{testvoto.
more » ... azvoj na op{testvoto.
doaj:f310a09fc18145c4a51698a703fe20b0 fatcat:mnl36qzhxbaxtdw7yckkpiwysa